Digital skilting for turister og bedrifter i Kirkenes

Digital skilting for turister og bedrifter i Kirkenes

Prodata startet som IT-bedrift i 1992, med hovedfokus på IT-relaterte produkter og tjenester. I løpet av siste halvår 2015 da signalene om mulig konkurs var aktuell for en av bedriftens største kunder, Sydvaranger Gruve, startet et arbeid med å finne «flere ben å stå på».

 
– Idag kan vi tilby «alt» knyttet til de behov en virksomhet trenger. Dette innebærer alt innen kontormøbler, konferanse, programvare, utforming av profil, logo, skiltproduksjon og servertjenester for de som har behov for det, sier Sixten Indbjør som er daglig leder i ProData.
 
Selskapet har 11 ansatte som inkluderer både IT-personell, salgspersonell, grafisk designer, fotograf og medarbeidere innen skilt og folieproduksjon.
 
Som en del av videreutvikling kan Prodata nå tilby det meste av skilt- og foliering, websider og mer. I tillegg til dette leverer vi det meste av hardware i form av datamaskiner, rekvisita og kontormaskiner. Vi har landets mest avanserte bookingløsninger (Travius), som er mest rettet mot reiselivs-aktiviteter.
 
– Skytjeneste er et av våre store satsningsområder. En skytjeneste er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig og tilknyttet internett. Sagt på en annen måte vil du kunne jobbe fra hvor som helst og ha tilgang til alle programmene du bruker, så lenge du har tilgang til internett.
 
Hvordan vil dere jobbe videre utover forprosjektet?
 
– Den støtte vi har fått fra Sør-Varanger Utvikling har vært uvurderlig i f.h.t å gi oss mulighet for studier og kompetanseutvikling innen begrepet «digital signage». Forprosjektet har resultert i ansettelse av programmerer og som innebærer at i kombinasjon med våre øvrige kunnskapsområder står godt rustet til å utvikle noen av de ideene vi sitter på.
 
Indbjør forklarer at «Digital Signage» betyr digital skilting. Dette er skjermløsninger som brukes som reklame- og/eller informasjonskanal rettet mot publikum i ulike miljøer..
 
– Vi ser at det er stor vekst i digital skilting og turistnæring. Dermed er det naturlig å videreutvikle digital skilting som turistinformasjon, sier Indbjør. Tanken er å plassere informasjonsskjermer på ulike steder i kommunen. Dette som et pilotprosjekt hvor vi vil prøve ut ideen før vi eventuelt går videre med det i et eksternt marked.
 
Turistinformasjon i tradisjonell forstand har dårlige kår og hvor ansvar i stor grad er knyttet til de enkelte kommuner. Digital skilting kan være en løsning som gir våre kunder liten kostnad og samtidig litt eierskap med at de selv kan være redaktør, legge til budskap, laste opp «plakater» med kampanjeprodukter, brosjyrer mv.  Som en del av forprosjektet har vi har vært i kontakt med flere aktuelle aktører i næringslivet, både lokalt og nasjonalt. Tilbakemeldingen vi får er i stor grad positiv.
 
Det åpner seg opp flere muligheter med Digital Skilting, sier Indbjør:
 
– Jeg ser for meg ulike størrelser på skjermer plassert på strategiske steder. Funksjoner vil kunne være ulike for de ulike skjermene, noen med en veis presentasjon med f.eks plakatreklame,  andre som interaktive skjermer med valgmulighet for søk og oppslag.  Brukere av løsningen kan selv legge opp hva som skal presenteres , hvilket tidsrom og lengde. Informasjon kan hentes fra Facebook, Instragram og andre digitale medier og sammenstilles til enhetlig presentasjon basert på ferdige maler. Dette tror jeg er en løsning som ingen andre har med samlet informasjon som distribueres på ulike måter. Touchfolie på vinduet til bedriften der skjermen er plassert på innsiden. Digitalskilting med touchskjerm slik at kunder i butikk og kjøpesenter lettere kan finne fram til riktig avdeling og produkt. Dette er noe Prodata vil prøve ut på ulike plasser i Kirkenes som Handelsparken, ved Hurtigruten, Storskog og flere plasser i sentrumsområdet. Indbjør avslutter med å poengtere at informasjon i «Digital Signage» vil være på flere språk; norsk, tysk, finsk og selvsagt russisk.

Legg igjen en kommentar