Arktisk jernbanevisjon et steg nærmere

Illustrasjon av den arktiske jernbanen.
  • 7. juni 2018

FINNMARKS FYLKESKOMMUNE:

Norge må ta en aktiv rolle i den finsk/norske jernbaneutredninga. En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften til næringslivet på hele Nordkalotten.