Pilotprosjekt for matematikk

Pilotprosjekt for matematikk

Prosjektnavn:

Pilotprosjekt for matematikk

Prosjekteier:

Barentsforlag AS

Kontaktperson:

Natalia Romanova, post@barentsforlag.com

Vedtak:

Opptil kr. 250.000,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

7. mai 2018 – 30. juni 2019.

Mål:

Potensielt opptil 1 ny arbeidsplass innen innsatsområdet «Nye næringer».

Beskrivelse fra søker:

Barentsforlag AS har fått kr. 250.000 i støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til forstudien «Pilotprosjekt for matematikk». Selskapet skal samarbeide med Sør-Varanger Kommune om å prøve ut, og evaluere russisk modell for matematikk ved Sandnes – og Bjørnevatn skoler. Barentsforlag AS har i løpet av de siste årene utviklet læreverker for dette i samarbeid med Universitetet i Stavanger UiS.
Erfaringene så langt er at den russiske metodikken virker ved norske skoler. Sandnes Kommune mottok i år 2015 kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes som var pionerklasse, hadde toppresultater på nasjonale prøver i matematikk på 5. og 8. trinn.
 
Mer informasjon om den russiske modellen matematikk finnes på http://matematikklandet.no

Legg igjen en kommentar