SVU nyhetsbrev, utgave 5, juni 2018

SVU nyhetsbrev, utgave 5, juni 2018

Omstillingsarbeidet i Sør-Varanger går bra, der vi i SVU har gitt tilslutning til å investere i 33 eksterne forstudier og forprosjekter. Aktørene som har søkt om investeringsstøtte har skissert et omfang av 536 prosjekterte arbeidsplasser gjennom en prosjektportefølje på nesten 16 millioner. SVU har investert om lag 8 millioner i disse prosjektene.
 
De aller fleste prosjektene går videre, og nettopp fordi de er forprosjekter gir de ikke nødvendigvis umiddelbare resultater. Noen av prosjektene strekker seg naturlig over flere år, slik at de endelige arbeidsplassene vil ligge noe fram i tid. Gjennom de ferdigstilte prosjektene har vi fått innrapportert totalt 14,75 nye arbeidsplasser så langt, og vi regner med at det vil komme stadig flere innrapporteringer utover høsten. Det betyr at det nå er en god miks av forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter ute i lokalsamfunnet. Samtidig er det også en god blanding mellom kortsiktige prosjekt, som gir kjappe resultater og langvarige store prosjekt som jernbanen – som kan gi ekstraordinært gode resultater i framtiden.
 
Når det gjelder jernbanen får vi mange henvendelser og spørsmål. Det har vært litt stillstand de siste månedene, og de nasjonale strategiene er ikke lagd. Det vi vet er at i slutten av mai var det møte i den finsk-norske styringsgruppen, som igjen har satt opp tre arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene skal se på henholdsvis økonomi og forretningsmodeller, plan- og trasévalg, og konsekvenser for kultur og miljø. Det formelle arbeidet er med andre ord startet, men det store trykket blir ikke før til høsten.
 
Våren 2017 startet vi et arbeid sammen med flere lokale aktører for å få fortgang i etableringen av «Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa». Etter at ministeren høsten 2017 fortalte at fondet skal lokaliseres til Sør-Varanger, eller nærliggende områder, har vi hatt store forventninger til dette. Den siste meldingen om fondet er at Innovasjon Norge må lyse det hele ut på nytt, da en av de fire aktørene som har gitt anbud hadde en Innovasjon Norge-ansatt i en sentral posisjon. Nå skal beslutningen om hvem som skal forvalte det hele settes ut til en ekstern aktør. Lokalt får vi bare smøre oss med tålmodighet, samt forvente at den lokale tilstedeværelsen for den nye aktøren ivaretas på en god måte. Et slikt fond, sammen med en del andre prosesser som er i gang med å befeste seg, vil utvilsomt berike næringslivet.
 
På utdanningsfronten er det stadig bevegelse. Lokalt setter barneskolene i Bjørnevatn og Sandnes i gang med et utrolig spennende prosjekt. Fra høsten av skal de sammen med den lokale bedriften Barentsforlag sette i gang «utviklende opplæring i matematikk», også kjent som russisk matematikk. De som ønsker å lese mer kan se her og her fra forskning.no.
 

«Etter å ha byttet til russisk matteundervisning skåret førsteklassingene på Eide skole skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven.»

http://matematikklandet.no/
 
På høyere nivå går dialogen enda mellom universitetene. Slik vi ser det er det en positiv prosess som kanskje tar noe mer tid enn vi først hadde trodd, men samtidig er det ingen grunn til å tro at vi ikke skal få til en videreutvikling av studietilbudet i Kirkenes.
 
I mellomtiden vil Kirkenes Næringshage, og prosjektet Designregion Barents, sette i gang programmet «Endringsledelse og Innovasjon». Programmet er et resultat av at lokalsamfunnet har etterspurt møteplasser, samhandlingsarenaer og kompetansepåfyll. SVU har kjørt to runder av programmet «Operativ ledelse», som igjen har gitt gode resultater lokalt. Programmet fra Kirkenes Næringshage vil i så måte være en videreføring av dette, der de tar med de innspillene vi har fått gjennom flere ulike prosesser for å lage et enda bedre program. Programmet kommer til å ha høy faglig kvalitet, og hjelpe de som deltar til å gjennomføre flere prosesser og tiltak. Vi gleder oss til fortsettelsen!
 
Ha en utviklingsorientert sommer!
 
-Kenneth Stålsett
 

Les også om våre siste tilsagn:

Dyrking av tang og tare

Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes

Pilotprosjekt for matematikk

Visuell ressursplanlegging

 

Legg igjen en kommentar