SVU nyhetsbrev, utgave 6, oktober 2018

SVU nyhetsbrev, utgave 6, oktober 2018

Denne rundens nyhetsbrev kommer litt på overtid. Det er mye som skjer rundt oss, og Kirkenes har massiv oppmerksomhet i det store utland. Til eksempel viser kinesisk Google at Kirkenes har 78 millioner treff, mens Tromsø, som gjerne løftes fram hva gjelder asiatisk interesse, har 7.5 millioner treff. Samtidig, det er langt fra Google-treff til reelle aktiviteter. Vi vet at det er lokale aktører som jobber godt med partnere i Kina, og det er stor sannsynlighet for at vi vil se mer av denne typen aktivitet framover – innenfor de fleste industrier og felt. Vi ser også at oppmerksomheten fra både nasjonal og internasjonal presse er stadig økende, og det skrives nesten ukentlig artikler om Sør-Varanger og Kirkenes ute i den store verden. Det er verdt å nevne at den ene artikkelen om jernbaneplanene mellom Rovaniemi og Kirkenes ble delt av de 88 største nettavisene i Kina, samtidig som vi denne uka fikk en flott reportasje i VG Reise om Sør-Varanger som reisemål. Kirkenes er et brennhet tema, med en opplevelsesnæring i verdensklasse – og vi må fortsette å jobbe lokalt for å utnytte dette!

 
 

Kirkenes har 78 400 000 treff på Google – mot Tromsø sine 7 550 000

 
 

Fra vår side er det gledelig å se at prosjektinvesteringene vi har gjort begynner å kapitalisere seg i form av sikrede og nye arbeidsplasser. På vei mot de 300 sikrede og nye arbeidsplassene kan vi nå telle 59. Tellekantene følger samme mal som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt opp til, og derav praktiseres av omstillingsprogrammet til Innovasjon Norge. Det er svært gledelig å se at arbeidet begynner å gi resultater, og årets programrevisjon, gjennomført tidlig i oktober med Innovasjon Norge, ga meget positive og konstruktive tilbakemeldinger. Med de tiltakene som gjøres på flere områder med tilhørende prosjektutviklinger, vil Kirkenes kunne utvikle seg i en svært positiv retning. Vi har stor tro på de prosjektene som ligger ute, og de prosjektene som vi vet utvikles – i tillegg kommer det garantert en rekke positive overraskelse som ringer i vannet fra den aktiviteten som genereres. Et godt eksempel er teknologiutviklingen Barel og Seljeli nå gjennomfører sammen med Gamnes og Bror. Etter å ha hatt et forstudie gjennom oss, har de nå har levert en søknad til forskningsrådet på 8 millioner kroner over fire år sammen med NiBIO, for å se på hvordan de kan utvikle systemer og produkter for grønnsaksproduksjon i Arktis. Dersom de lykkes vil det ha mye å si for utvikling av arbeidsplasser i Pasvik, og når vi også har Norwegian KingCrab sin satsning i Bugøynes med tilhørende positiv utvikling, ser vi at mer og mer av kommunen mobiliseres i omstillingsperioden.

 

I september var vi deltagere og bidragsytere inn på jobbmessen som NAV Kirkenes arrangerte. Dette var et veldig godt arrangement med over 200 besøkende. Vi frontet mulighetene som nå starter i form av oppstartsprogrammer og de andre tilbudene vi har i SVU. Da er det ekstra stas at det nå er 12 deltagere på Kirkenes Næringshage sitt etablererkurs, spesielt når det er over 20 år siden sist det ble kjørt et slikt kurs i Kirkenes. Prosjektlederen for etablererkurset, Oda Rykkje, har også over 20 deltagere som jobber aktivt gjennom det pågående endringsledelse- og innovasjonsprogrammet de kjører. Generelt ser vi at programmene som kjøres i lokalsamfunnet går veldig bra, og at det kommer nye prosjekter ut av disse – samtidig som deltagerne rapporterer om økt forståelse, bedre samarbeidsklima og økt kompetanse. Utfordringen fra oss på sidelinjen nå framover vil være å treffe enda bedre med program, samt sørge for at vi er godt koordinert  – i alle fall her lokalt.

 

Det nasjonale jernbanearbeidet ruller videre, og vi følger opp der vi kan. Akkurat nå har våre eiere Sør-Varanger kommune to deltagere i to ulike arbeidsgrupper, samtidig som vi følger og bistår prosessen aktivt igjennom våre nettverk og kanaler. Samhandlingen med Finnmark fylkeskommune er i så måte svært god, og helt sentral for at vi skal komme videre i prosjektet. Rune Ulvang har også frontet jernbaneprosjektet i hans tale under UD og Kongens besøk i Kina. Så langt vi har forstått, er Rune faktisk den eneste taleren fra Nord-Norge, og han har levert varene veldig godt!

 

Vi knytter også stor spenning til hvordan Innovasjon Norge nå håndterer oppdraget med Nordvest-Russlandsfondet, der utlysningsfristen var over sist uke. Fra yttersiden kan vi ikke si noe annet enn at denne prosessen har vært «spesiell», samtidig som vi ser at utlysningsteksten har gått fra en noe vag beskrivelse av lokalisering til den konkrete: Investeringsfondet skal ha kontoradresse i Sør-Varanger Det er viktig og bra, og vi må bare ha tillit til at Kluge Advokatfirma AS evner å ro i land denne langdryge prosessen på en ryddig måte. For de ekstra interesserte ligger utlysningsteksten her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-351997. Det vil gi nye muligheter for hele regionen om vi faktisk får et selskap med investeringskompetanse direkte etablert her i byen, så dette er en viktig milepæl å få på plass.

 

Til slutt er det verdt å trekke fram at det lokale prosjektet for russisk matematikk i barneskolen kommer med veldig gode tilbakemeldinger. Lærerne rapporterer stor interesse og meget gode resultater etter bare noen måneder med arbeid. Det er utrolig kult at våre eiere Sør-Varanger kommune tar grep og bidrar i utviklingen av et robust samfunn med vekstkraft! Dette er et veldig godt eksempel på et enkelt privat offentlig samarbeid som vil gi samtlige gode resultater i lang tid framover!

 

Ha en utviklingsorientert høst!

 

Beste hilsen

 

Kenneth Stålsett, Sør-Varanger Utvikling AS

Legg igjen en kommentar