Områdefokuserte produkter og suvenirer

Områdefokuserte produkter og suvenirer

Prosjektnavn:

Områdefokuserte produkter og suvenirer

Prosjekteier:

Galschjødt Design AS

Kontaktperson:

Christine Galschjødt, christine@galschjodtdesign.no

Vedtak:

Opptil kr. 248.220,- innvilges til forprosjekt

Prosjektperiode:

01. november 2018 – 01. april 2019

Mål:

 Potensielt opptil 4 nye arbeidsplasser innen innsatsområdene «opplevelsesnæring i verdensklasse» og «økt verdiskapning i grenseområdet»

Beskrivelse fra søker:

Dette forprosjektet skal utvikle lokalt forankrede prototyper som hovedsakelig sikter seg mot turistindustrien. Det endelige målet er å skape produkter med en designpatent som er unik. Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turistene som kjøper produktet.

Legg igjen en kommentar