Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Prosjektnavn:

Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Prosjekteier:

Norway Catch AS

Kontaktperson:

Kent Toftelund Jensen, ktjensen72@hotmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 133.000 innvilges til forprosjekt

Prosjektperiode:

22. oktober 2018 – 31. oktober 2019

Mål:

Potensielt opptil 6 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «barentshavet som utviklingsressurs»

Beskrivelse fra søker:

Norway Catch AS har fått et tilskudd på kr. 133.000 fra Sør-Varanger Utvikling AS. Finansiering benyttes til forprosjekt for kompetanseplan for fiskere. Forprosjektet er en del av en større satsning, hvor Norway Catch AS foretar nyinvesteringer i fartøy, ombygginger og kvoter i størrelse 10,6 millioner kroner.
 
I prosjektet inngår det kursing og sertifisering av skipper og styrmann. Videre vil prosjektet bidra til rekruttering av ungdom som fiskere. Dette gjøres ved at det utvikles kompetanseplan for ungdom, det søkes om at Norway Catch AS blir godkjent som lærebedrift, og at bedriften rekrutterer lærlinger. Dette vil være den første lærebedrift av denne type i Sør-Varanger. Videre vil man arbeide med rekruttering av ungdom som ønsker å ha lærlingeplass i selskapet. Ungdom med tilknytning til, eller som ønsker å etablere seg i Sør-Varanger, prioriteres.
 
Investeringer i fartøy, ombygging, kvoter og kompetanse skal medføre at det etableres 3 – 6 nye arbeidsplasser innen fiske i Sør-Varanger.
 
Prosjektets resultater vil ha overføringsverdi til andre lokale fiskere eller rederier som har behov for nyrekruttering av ung arbeidskraft, eller generasjonsskifte.
 
Prosjektet vil medføre at det blir større verdiskaping i fangst- og mottaksledd på Bugøynes. Dette styrker Sør-Varanger sin posisjon som internasjonal leverandør av sjømat av høy kvalitet. Prosjektet vil kunne gi ringvirkninger ved at det etableres nye arbeidsplasser innen servicefunksjoner og mottak.

Legg igjen en kommentar