Kirkenes Næringshage arrangerer julebordseminar

  • 27. november 2018

Kirkenes Næringshage inviterer til

Julebordseminar

7. desember 2018 hos Sollia Aurora Park & Gapahuken restaurant