Opplevelser i Neiden

Opplevelser i Neiden

Prosjektnavn:

Opplevelser i Neiden

Prosjekteier:

Davvin Eiendom AS

Kontaktperson:

Claus Bergersen AS, claus.bergersen@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 74.000,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

1. januar 2019 – 28. juni 2019

Mål:

Potensielt opptil 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse».

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Davvin Eiendom AS eier en tomt sentralt i Neiden hvor det planlegges å bygge åtte utleiehytter av god standard og en mindre restaurant. Anlegget skal ha helårsdrift. Anlegget leies ut til Davvin «driftsselskap» AS som er under etablering. Vi ønsker å gjennomføre en forstudie som vil være grunnlaget til en forretningsplan for driftsselskapet. Målet med forstudien er å se på mulighetene for etablering av en opplevelsesbedrift i Neiden- og Munkefjordområdet, med tilstøtende fjordsystem Neidenfjorden og Kjøfjorden.

Legg igjen en kommentar