Etablering av fondsforvalterskap i Kirkenes

Prosjektnavn:

Etablering av fondsforvalterskap i Kirkenes

Prosjekteier:

Kirkenes Forvaltning (SUS)

Kontaktperson:

Bjørn Celius, bjorn.celius@outlook.com

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

3. januar 2019 – 1. mars 2019

Mål:

Potensielt opptil 5 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «nye næringer».

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Den norske stats “Investeringsfond for Russland og Øst-Europa” er via Innovasjon Norge lagt ut på anbud for forvaltning.
“Kirkenes Forvaltning AS/SUS” (KF – AS – arbeidstittel) er i nylig gjennomført anbudsrunde valgt som forvalter av dette fondet, og vi starter nå et prosjekt på flere plan for etablering av et fondsforvaltermiljø i Kirkenes. KF vil bli eiet av CapMan plc i Finland, Helsinki, med over 30 års erfaring innen “Private Equity” i Norden, samt av ansatte i KF fra CapMan Russia, Moskva, med over 23 års erfaring fra Russland og Øst-Europa.  I tillegg vil ansatte direkte i KF tilbys eierskap i forvaltningsselskapet.
I nært samarbeid med CapMan, og med utvalgte styremedlemmer fra norsk finansnæring og forvaltning, er målsettingen med etableringen å utvikle et høykompetansemiljø i Kirkenes innen egenkapitalforvaltning i russisk og øst-europeisk næringsliv, samt i nordnorsk næringsliv.

Legg igjen en kommentar