Utvikling av nytt forretningskonsept – skreddersydde stortytelling produkter rettet mot kinesisktalende turister

Utvikling av nytt forretningskonsept – skreddersydde stortytelling produkter rettet mot kinesisktalende turister

Prosjektnavn:

Utvikling av nytt forretningskonsept – skreddersydde stortytelling produkter rettet mot kinesisktalende turister

Prosjekteier:

Kinesisk språktjeneste Nord-Norge Berit Nilsen

Kontaktperson:

Berit He Jin Nilsen, kinesisk.berit.nilsen@hotmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 74.500,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

1. januar 2019 – 31. mai 2019

Mål:

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

I de siste årene har asiatiske turister funnet veien til det kalde nord. Å kunne formidle bl.a den historiske Sør-Varanger, på det aktuelle språket, er det som jeg mener er en ”customized” service for å kunne styrke Sør-Varangers posisjon som internasjonalt reisemål. Engelsk har vært og er et bra verktøy. Men morsmål har sin sjarm som ingen andre språk kan erstatte.
 
Et språk bærer en kultur, eller forener flere kulturer. I Asia er Mandarin-kinesisk det språket som gjelder i flere land og regioner. Det å kunne tilby turistene fra disse landene, formidling av den historiske Sør-Varanger på sitt språk, har jeg oppfattet som manglende, men som blir satt stor pris på når tilbudet finnes.
 
Mitt firma ønsker derfor å utrede behov og samarbeidsmulighet, samt å utvikle en ny konsept som går på å bringe kultur til turistene der de er (hos reiseliveaktører) i form av foredrag/ story-telling, som dekker bl.a manglende aktivitet på kveldstid. Selvfølgelig er det kinesiske språket den viktigste faktoren. Hele konseptet er derfor rettet mot kinesisktalende markedet.

Legg igjen en kommentar