Smak på Neiden

Smak på Neiden

Prosjektnavn:

Smak på Neiden

Prosjekteier:

Camire Travels

Kontaktperson:

Alexa-Kristin Camire, info@lapland8.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- innvilges til idefasestudie

Prosjektperiode:

1. desember 2018 – 30. mars 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Neiden sitter på mange lokalprodukter. «Smak på Neiden» samler disse under ett, både for besøkende og lokale ganer.
Idefasestudiet skal se på muligheten for å opprette et samvirke for lokal mat.

Legg igjen en kommentar