Vil skape lærlingeplass for fiskeri og fangst i Sør-Varanger

  • 15. januar 2019

Norway Catch AS har fått tilsagn fra Sør-Varanger Utvikling (SVU) for å utvikle fiskeribedriften sin til å bli sertifisert lærlingbedrift, samt skape opptil 6 nye arbeidsplasser innenfor samme industri.

 

Nye investeringer

Kent “Dansken” Toftelund Jensen og Trond Haukanes fra Norway Catch AS ønsker å skape helårlige arbeidsplasser innenfor fiskeri i Sør-Varanger – hovedsakelig for yngre mennesker. De har derfor investert stort i nytt utstyr.

 

– Vi har tidligere hatt en mindre båt, men for å kunne satse på en ny driftsform trengte vi noe større, forteller Jensen. Denne båten har lugarer til 6 personer, og med økt bemanning og plass har vi også fått mulighet til å investere i større kvoter; blant annet 40 tonn usløyd rund torsk, 180 tonn hyse, 150 tonn sei, samt flere kvoter i Nordsjøen.

 

Rekruttering

Både Jensen og Haukanes mener det er for få nye og yngre mennesker som søker til fiskeriyrket, noe de ønsker å endre på.

 

– Det er viktig å skape gode, helårlige arbeidsforhold og sikre lønninger, sier styreleder og eier i Norway Catch, Kent Jensen. Vi skal derfor tilby ordnet fritid, grunnlønn og en kvartalsvis “lott” (prosentandel av utbytte) av inntektene. Vi skal også jobbe for å bli sertifisert lærlingbedrift for fiskeri og fangst – den eneste av sitt slag i Sør-Varanger.

 

Til tross tror de ikke at de vil få problemer med rekrutteringen.

 

– Vi søker etter lærlinger som har gått fiskerifag, men tar også gjerne imot unge mennesker med annen faglig bakgrunn som kan bidra til arbeidet – det ville bare være positivt, avslutter Jensen.

 

Les mer om prosjektet her.