Bærekraftig trading av hvitfisk fra Finnmark

Bærekraftig trading av hvitfisk fra Finnmark

Prosjektnavn:

Bærekraftig trading av hvitfisk fra Finnmark

Prosjekteier:

CFood Trade AS (selskap under stiftelse)

Kontaktperson:

Irina Goryacheva, goryachoff@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til forstudie

Prosjektperiode:

1. februar 2019 – 30. april 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Hovedidéen ved prosjektet er å bidra til en bærekraftig utnyttelse av en av de viktigste havets ressurser, hvitfisk. Ressursen er sårbar, bestanden påvirkes av bl.a. klimaendringer, forurensning, mangelfull forvaltning, overfiske osv. Det at mye av restråstoffet ikke utnyttes er en bekymringsfaktor, særlig i den havgående hvitfiskflåten.
 
Nye forskninger viser hvilke muligheter som finnes til økt utnyttelse av hvitfisk. Det er eksempelvis produksjon av ingredienser til helsekost, kosmetikk, fôr, hundemat, m.m. fra restråstoff, slik som avskjær, rygger, hoder og skinn.
 
Min bedrift vil eksportere hvitfisk til Europa og Asia og vil også være med på å øke verdiskaping fra fiske. Jeg vil gjennom markedssegmentering sørge for at mindre restråstoff kastes, hele råvaren utnyttes, og hver kunde får sitt produkt. CFood leser man som Seafood, men C skal også stå for wild Catch, Cold water, Cool food experience, perfect Color, og kundenes Conscious Choice, fordi villfanget hvitfisk er et bevisst valg.

Legg igjen en kommentar