Idrettens hus Kirkenes

Idrettens hus Kirkenes

Prosjektnavn:

Idrettens hus Kirkenes

Prosjekteier:

Kirkenes Idrettslag

Kontaktperson:

Katharina Bartsch, post@kirkenes-if.no

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til forstudie

Prosjektperiode:

15. februar 2019 – 15. mai 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Kirkenes IF ønsker å utvikle KIF hus til et aktiv kompetansesentrum for idretten i Sør-Varanger, et hus der aktivitet, administrasjon og idrettskompetanse samles, styrkes, deles og videreutvikles.
 
Kirkenes IF eier KIF huset ved Kirkenes aktivitetspark, som er klubbhus med kontor, lager og en utleiedel. Huset ble reist 1947 og oppfyller ikke lengre kravet til foreningen. Derfor har klubben igangsatt prosjektet for å utvikle KIF huset til et moderne idrettsanlegg, der idrettskompetanse i Sør-Varanger kommune samles. Bygget skal bli en del av det fremtidsrettete frisklivetilbud i kommunen rundt Kirkenes aktivitetspark. Som idrettens kompetansesentrum kan det ved KIF huset skapes positive ringvirkninger i lokalsamfunnet og kan gi potensiell opp til 10 nye arbeidsplasser.
 
Kirkenes IF ble stiftet i 1908 og er idag kommunens største idrettslag. Klubben tilbyr fotball, håndball og orientering til barn og unge samt voksne. På idag har klubben 528 medlemmer, derav 334 medlemmer under 20 år. Klubben er en frivillig forening og har én ansatt i 50% stilling som koordinere den daglige driften. I november 2018 ble klubben sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 av Norges Fotballforbund, som 3. klubb i Finnmark.

Legg igjen en kommentar