Matkasser

Matkasser

Prosjektnavn:

Matkasser

Prosjekteier:

Hverdagshjelpen Sør-Varanger AS

Kontaktperson:

Maiken Johansen og Mette Hallen, hverdagshjelpensv@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

20. februar 2019 – 15. juni 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Det er vist interesse for matkasser lokalt, og vi ønsker å undersøke om det er et marked for dette. Matkasser faller inn under vår filosofi om å gjøre hverdagen enklere.

Legg igjen en kommentar