Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger

Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger

Prosjektnavn:

Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger

Prosjekteier:

Handels- og Serviceforening Sør-Varanger

Kontaktperson:

Kristine Balsvik Ramberg, kristine.ramberg@olavthon.no

Vedtak:

Opptil kr. 212.000,- til forprosjekt

Prosjektperiode:

1. mai 2019 – 31. desemer 2019

Beskrivelse fra søker:

På bakgrunn av tidligere gjennomført forstudie knyttet til Kirkenesdagene AS med prosjekttittel “Felles markedsføring av Kirkenes” ble det konkludert med at for å skape vekst i eksisterende handelsvirksomheter og for å skape en utvikling av Kirkenes som handelsby bør man utvikle en handels- og serviceforening som kan ivareta ulike tiltak for næringen. Herunder en felles profil og markedsføringsstrategi for hele næringen.
Dette prosjektet tar sikte på å igangsette tiltak og etablere en organisering som skal sikre at handels- og servicenæringen i kommunen oppnår følgende mål:
 

  • Styrke lønnsomheten og konkurransekraften for lokale virksomheter
  • Sørge for at Sør-Varanger fremstår som det foretrukne handelssentrum i regionen
  • Tilføre kompetanse til medlemsbedrifter ut fra definerte behov
  • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom næringslivsaktører, reiseliv og lokalt kulturliv
  • Være et talerør mot offentlige reguleringsmyndigheter og deltakende i samfunnsdebatten
  • Ivarerta og være et samordnende organ for arrangementer som fremmer kommunen både mot egne innbyggere og tilreisende
  • Å skape interesse for Kirkenes og Sør-Varanger fra et stort omland (inkl Russland)

Legg igjen en kommentar