Guiding av turister

Guiding av turister

Prosjektnavn:

Guiding av turister

Prosjekteier:

Take a hike guide service

Kontaktperson:

Ulrik-Jacob Lund, ulrikjlund@hotmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

1. april 2019 – 31. mai 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Guding av turister med bil i Kirkenes sentrum. Kjøre og fortelle om byens historie og samfunnssituasjoner.

Legg igjen en kommentar