Merket for bærekraftig reisemål, fase II

Merket for bærekraftig reisemål, fase II

Prosjektnavn:

Merket for bærekraftig reisemål, fase II

Prosjekteier:

Visit Kirkenes SA

Kontaktperson:

Dag Norum, dag@knh.no

Vedtak:

Opptil kr. 275.000,- til forprosjekt

Prosjektperiode:

1. mai 2019 – 31. desember 2019

Beskrivelse fra søker:

Innovasjon Norge tilbyr «Merket for Bærekraftig reisemål» som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig reisemålsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen skal eies og drives av lokalt eller regionalt reisemålsselskap, med et nært kommunalt samarbeid som en kritisk suksessfaktor.
 
Merkeordningen består av en standard som skal besvares og dokumenteres, og en arbeidsprosess med tilhørende hjelpemidler inkludert en database for registrering og dokumentasjon.
 
Reisemålet jobber i 18-24 måneder for å oppnå en godkjenning. I dag er det 15 sertifiserte reisemål i Norge blant annet Svalbard, Røros, Vega, Geilo, Trysil, og Lyngenfjord. Like mange reisemål har startet en sertifiseringprosess hvorav halvparten fra Nord-Norge (Tromso, Lofoten, Vesteralen, Alta, Varanger og Narvik).
 
Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av 44 ulike kriterier og 104 indikatorer som skal besvares og dokumenteres. Sertifiseringen er basert på GSTCs (Global Sustainable Tourist Council) internasjonale standard.
 
For a bli kvalifisert til fase II må følgende kriterier vare innfridd:
 

  1. Fem av standardens 44 kriterier må vare innfridd. (A&B kriterier)
  2. Det må vare utarbeidet en statusrapport for alle 44 kriterier og 104 indikatorer i standarden.
  3. Det må foreligge en handlingsplan for fase II med en tiltaksdel som dekker gapet mellom status og standard (som for Sor-Varanger er «Masterplan for en Bærekraftig reiselivsutvikling av Sør-Varanger mot 2025»
  1. Det bor foreligge en plan for organisering og finansiering av fase III (hvor Innovasjon Norge dekker opp til 75 % av kostnadene og resten lokalt)
  2. Masterplanen må vare godkjent av kommunen. Målet med denne politiske behandlingen er a innfri standardens kriterier A1 og B1, som skal sikre den politiske forankringen på det videre arbeidet i fase II. Dette er en forutsetning for at Sør-Varanger kan ga videre med prosessen.

 
«Masterplan for en bærekraftig reiselivsutvikling av Sør-Varanger mot 2025» ble godkjent av Visit Kirkenes sitt styre den 19. desember 2018, og av et enstemmig Kommunestyre den 27. mars 2019. Det strategiske grunnlaget fra 2015 er uendret, men tiltaksdelen er oppdatert og bærekraft er nå en integrert del av planen.
Masterplanen viser de visjonene og strategiene reiselivet har, og viser hvordan man gjennom okt og bedre samarbeid skal jobbe for et bærekraftig reiseliv i Sør-Varanger kommune. Ved å fremstå som et bærekraftig reisemål ønsker reiselivet en kontrollert vekst som i størst mulig grad reduserer de negative sider som alltid også vil følge en næring i sterk vekst.

Legg igjen en kommentar