Samskapningskommunen Sør-Varanger

Samskapningskommunen Sør-Varanger

Prosjektnavn:

Samskapningskommunen Sør-Varanger

Prosjekteier:

Sør-Varanger kommune

Kontaktperson:

Nina Bordi Øvergaard, nina.overgaard@sor-varanger.kommune.no

Vedtak:

Opptil kr. 200.000,- til forstudie

Prosjektperiode:

1. mars 2019 – 31. august 2019

Beskrivelse fra søker:

Omstillingsstyret i Sør-Varanger kommune ønsker å imøtekomme et politisk initiativ hvor det er ønskelig å se på mulighet for at Sør-Varanger kommune skal utvikles mot en samskapingskommune etter modell Kommune 3.0. Søknaden omhandler muligheten for et forstudie med involvering både fra politisk ledelse, daglig leder i SVU og rådmannens ledergruppe, som skal munne ut i en kommunestyresak hvor det tas endelig beslutning om Sør-Varanger kommune vil gå videre med en bred prosess og involvering for etablering av prosjekt Samskapingskommunen Sør-Varanger. Rådmannen ser det som en fordel at modellen er gjort godt kjent for kommunestyret gjennom en workshop før den fremmes for politisk beslutning. Dette for å fremme kunnskap og eierskap.
 
Basert på dette er det ønskelig å sette i gang et forstudie for å lære, forankre og avstemme om dette er en retning kommunestyret i Sør-Varanger ønsker å bevege seg.

Legg igjen en kommentar