Turisme Sandnes

Turisme Sandnes

Prosjektnavn:

Turisme Sandnes

Prosjekteier:

AS Oscar Sundquist

Kontaktperson:

Øyvin Grongstad, oyvin@sundquist.no

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

1. april 2019 – 31. mai 2019

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Prosess for å sikre turismens vekstgrunnlad i framtiden på Sandnes.

Legg igjen en kommentar