Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Prosjektnavn:

Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Prosjekteier:

Miennas Musikk

Kontaktperson:

John Henrik Mienna, jhmienna@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

24. juni – 31. juli 2019

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Prosjektet skal utvikle et nytt reiselivsprodukt i Sør-Varanger.

Legg igjen en kommentar