Turistprodukter

Turistprodukter

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg.

Prosjektnavn:

Turistprodukter

Prosjekteier:

Falck Jensen Produksjoner (SUS)

Kontaktperson:

Irene Falck Jensen, ifjensen9@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 19.900,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

Juli – oktober 2019

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Prosjektet skal se på nye turistprodukter i Sør-Varanger som kan gi ringvirkninger og flere turister til kommunen.

Legg igjen en kommentar