Grunnlag for etablering av advokatkontor med forretningsjuridisk fokus i Sør-Varanger

Grunnlag for etablering av advokatkontor med forretningsjuridisk fokus i Sør-Varanger

Prosjektnavn:

Grunnlag for etablering av advokatkontor med forretningsjuridisk fokus i Sør-Varanger

Prosjekteier:

Advokat Morten Henriksen (SUS)

Kontaktperson:

Morten Henriksen, m.henriksen@outlook.com

Vedtak:

Opptil kr. 48.400,- til forstudie

Prosjektperiode:

5. juli 2019 – 20. august 2019

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Administrasjonens innstilling ble godkjent av styret ved styreleder og neststyreleder.

Beskrivelse fra søker:

Forstudien skal brukes til å avdekke om det er grunnlag for å etablere et nytt advokatkontor med fokus på forretnings-juridisk bistand til næringslivet i Øst-Finnmark, og hvilken profil et slikt advokatkontor eventuelt må ha for å passe i markedet.

Legg igjen en kommentar