Arctic Bear Travel

Arctic Bear Travel

Prosjektnavn:

Arctic Bear Travel

Prosjekteier:

Arctic Bear Travel (SUS)

Kontaktperson:

Marit Nevalainen Iversen, tiram.nino@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode:

August – oktober 2019

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Hovedmål om å selge opplevelser og ekspedisjonsturer med fokus på området rundt Varangerhalvøya.

Legg igjen en kommentar