Flytebrygga

Flytebrygga

Prosjektnavn:

Flytebrygga

Prosjekteier: Havalge AS

Kontaktperson: Anja Eline Danielsen, anjaelined@gmail.com

Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie

Prosjektperiode: 25. september – 6. desember 2019

Kommentar fra SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Tilby bærekraftige opplevelser og bolyst i Sør-Varanger.

Legg igjen en kommentar