Workshop: Vidde møter hav

Workshop: Vidde møter hav

Bakgrunnen for denne workshopen er en forstudie gjennomført tidligere der lokale matvareprodusenter i Troms og Finnmark var invitert og hvor det har blitt tydeliggjort behovet for å utvikle mer effektive logistikkløsninger i lokalregionen. Vi ønsker derfor å ta dette videre på workshopen og se på hvordan vi best kan løse dette på en best mulig måte i fellesskap.

Hvorfor gjør vi dette?

N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge lyser i disse dager ut midler. I utlysningen står det: Programmet skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv og kompetansemiljø innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen, samt tilsluttede næringer. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene for økt radikale innovasjoner. Utlysningen har fem hovedaktiviteter:

  • Hovedaktivitet 2.3: Sjømatnæringen- aktiv mobilisering av potensielle leverandørbedrifter til et større utviklingsprogram, i tett samarbeid med noen av de viktigste innkjøperne i bransjen og de eksisterende sjømatklyngene.
  • Hovedaktivitet 2.4: Reiseliv/opplevelsesnæringen: Aktiv mobilisering av aktørene til et større nettverk- og kompetanseprogram, i tett samarbeid med eksisterende klynger og andre viktige samarbeidskonstellasjoner.
  • Hovedaktivitet 4.1: Skreddersy program kurs og kompetanseutviklingstiltak.
  • Hovedaktivitet 4.2: Etter og videreutdanning, og utvikling av nye fagtilbud for økt spesialisering i næringene.
  • Hovedaktivitet 4.3: Etablere grunnleggende felles regler innenfor de ulike næringene, vurdere mulighet for standardisering og ulike former for sertifisering.

Vi ønsker å samle drikke, – og matprodusenter i regionen og se på hvordan vi i fellesskap kan utvikle en søknad som bidrar til økt verdiskapning, samarbeid og innovasjonsrate. Vi ønsker å bygge på tidligere arbeid, der det fremheves at det er mulig å kombinere lokal produksjon med både lokalt og globalt salg.

Vi ønsker derfor å se nærmere på ulike former for organisering, samvirke/ klynge og de ulike typer finansieringsordninger som eksisterer som vil kunne bidra til synergier, kvalitetsutvikling og sertifiseringsmuligheter innenfor næringen.

Thon Hotel Kirkenes 16 oktober.

Program for dagen

10.00:   Velkommen til samlingen

10.05- 12.00: Ulike innlegg

  • Nord Universitetet, CHNL: Erfaringer fra lignende prosjekter. 15 min.
  • NIBIO: kompetansenettverk. 20 min.
  • Barel/Seljeli AS, TBC – teknologi som driver for utvikling 30 min.

En kort pause, 10 min

  • Arctic Prime: Samisk mangfold, 10 min.
  • Røros Mat: Hvordan bygge merkevare innen lokalmat, og økt verdiskaping for medlemmene gjennom samarbeid, 50 min.

12.15- 13.30: Diskusjon

13.30- 14.00: Felles oppsummering og veien videre

(Tar forbehold om at det kan bli noen endringer i programmet)

Deltagelse er gratis og det blir servert lett lunsj og rykende fersk kaffe. Vel møtt!

Vi sees  på Thon Hotel Kirkenes 16 oktober. 

Påmelding innen 14 oktober til Marianne@svu.as

Marianne Berge

Prosjektkoordinator

Mob: + 47 922 28 274

Legg igjen en kommentar