Vekst i Bugøynes gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen. Par-rekruttering skal prioriteres gjennom å tilby helårige arbeidsplasser

Vekst i Bugøynes gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen. Par-rekruttering skal prioriteres gjennom å tilby helårige arbeidsplasser

Prosjekteier: Direkte Markedsføringsbyrå AS

Kontaktperson: Øyvind Seipæjærvi, direktem@online.no

Vedtak: Opptil kr. 91.500,- til forstudie

Prosjektperiode: 1. januar 2020 – 31. desember 2021


Bugøynes, Sør-Varanger kommunes eneste fiskevær har hatt en meget sterk nedgang i verdiskapning fra primærnæringen de siste 20 år. I perioden år 2000-2019 har antall arbeidsplasser i sjømatindustri/annen primærnæring blitt redusert fra 34 til 5.
Totalt antall arbeidsplasser i privat næring er redusert fra 87 til 42.
Prosjektet skal gjennom ulike tiltak , samt god forståelse og samarbeid blant næringsdrivende og offentlige institusjoner bidra til økt verdiskapning som skal gi flere helårige arbeidsplasser øremerket par og familier.
Gjennom tidene har vi i Bugøynes , lik andre fiskevær opplevd nedgangstider. Vår erfaring er at en bevisst satsing på rekruttering til fiskeryrket, samt økt fokus på foredling av sjømat har ført til ny vekst, og knoppskyting i andre næringer i bygda.

Legg igjen en kommentar