Bærekraftig trading av hvitfisk fra Norge

Bærekraftig trading av hvitfisk fra Norge

Prosjekteier: Cfood Trade AS

Kontaktperson: Irina Goryacheva, irina@cfoodtrade.no

Vedtak: Opptil kr. 162.400,- til forprosjekt

Prosjektperiode: 20. juli 2019 – 20. januar 2020

Beskrivelse fra søker:

CFood Trade AS er en nylig startet trader og eksportør med registreringsadresse i Sør-Varanger. Selskapets hovedaktivitet skal være kjøp og salg av hvitfisk, med fokus på økt utnyttelse av råstoffet.

CFood Trade AS ble opprettet som en bærekraftig bedrift som skal handle miljøvennlig, sosialt ansvarlig og økonomisk effektivt. Bedriften vil styres av følgende prinsipper for bærekraftig drift:

– å hjelpe til reduserte restråstoff- og avfallsmengder,

– å bidra til en smartere utnyttelse av naturressurser, 

– å maksimere verdi og minimere sløsing, og sikre kontinuerlig forbedring,

– å bli et godt bindeledd mellom lokale leverandører og markeder,

– å bidra til økt verdiskaping fra fiske.

Hovedidéen bak prosjektet er at gjennom markedssegmentering vil bedriften sørge for at mindre restråstoff kastes, hele råvaren utnyttes, og hver kunde får sitt produkt.

Legg igjen en kommentar