Visningssenter Bugøynes

Visningssenter Bugøynes

Prosjekteier: Visit Bugøynes AS

Kontaktperson: Trond Høiberget, trond@multireg.no

Vedtak: Opptil kr 61 667,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:  01.november  2019 – 30. april 2020

Mål i søknad: Potensielt opptil 3 nye arbeidsplasser innen Barentshavet som utviklingsressurs.

Beskrivelse fra søker:

Visit Bugøynes AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling for å undersøke muligheter for å etablere et visningssenter for kongekrabbe på Bugøynes. Dette skal gjøres som en forstudie. 

Bakgrunnen for dette er at Sør-Varanger Utvikling AS har gjennomført et Utviklingsverksted på Bugøynes den 21.10.2019 hvor ideen om et visningssenter ble satt frem og drøftet av lokale ressurspersoner og bedrifter. Bugøynes er kjent ute i verden og hjemme som kongekrabbehovedstaden. Det er naturlig å etablere et slik visningssenter på stedet. Dette vil være av stor betydning for bygda og vil kunne gi mange synergier. Visningssenteret vil bidra til å styrke primærnæringen, reiselivsnæringen i området.

Det er et stort informasjonsbehov om kongekrabbe. Dette spenner seg fra hvilken betydning kongekrabbe har på havmiljø, økonomisk betydning for fiskere, for landindustri og samfunn i ØstFinnmark. Videre er kongekrabbe blitt et sentralt element i reiselivsnæringen i fylket. Kongekrabben er en positiv historie i Finnmark. Kongekrabben har blitt et verdifullt fiskeri og produkt, og er dermed en knapphetsressurs. Ved riktig strategi kan verdien av omsatt krabbe øke i alle ledd, fra fisker, fra mottak, fra distribusjonsledd og også i reiselivssektoren

Et visningssenter i Bugøynes for kongekrabbe vil være med på å styrke Bugøynes som krabbehovedstaden. Det ligger en mengde muligheter i forhold til å etablere et slikt visningssenter. Senteret kan etableres og drives etter modell av havbruksnæringen. Det kan også etableres sammen med havbruksnæringen, og gi synergier for begge parter. Vi vil arbeide politisk for at et visningssenter for krabbe gir øremerket kvote til fiskere i Bugøynes. Videre ønsker vi at kongekrabben går via visningssenter, mottaksanlegg og til reiselivssektoren. Dette medfører at denne sektoren kan ta inn betalende turister for saklig og riktig informasjon. Visningssenteret vil i tillegg være viktig for TV team, aviser, media, kokker, politikere og alle andre som vil kan komme og se og lære om kongekrabbe. Vi ønsker at visningssenteret blir et FoU senter på kongekrabbe. Dette vil med rette grep bidra til større satsning på FoU i Sør-Varanger, og i regionen.

Legg igjen en kommentar