Beredskapslaboratorium i Finnmark

Beredskapslaboratorium i Finnmark

Prosjekteier:

Centre For High North Logistics

Kontaktperson:

Kjell Stokvik

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til prosjektet.

Prosjektperiode:

Mars 2020 – mars 2021

Mål i søknad:

  • Etablere et nettverk med beredskapsaktører innen offentlig og privat sektor i Finnmark
  • Utvikle regional kompetanseplattform innen sikkerhet og beredskap
  • Etablere skreddersydde kompetansepakker
  • Øke kompetanse og samarbeid om beredskapsledelse i Finnmark

Beskrivelse fra søker:

Prosjekt «Beredskapslaboratorium Finnmark» er opprinnelig initiert av Politimesteren i
Finnmark, som ser et behov for økt kompetanse og samarbeid blant organisasjonene
som jobber med sikkerhet og beredskap i Finnmark – og spesielt i Øst-Finnmark. Det er
behov for et regionalt forum, som også kan jobbe sammen med internasjonale
partnere, for å finne gode og innovative løsninger som setter økt sikkerhet og
beredskapskompetanse i fokus.

Sør-Varanger Utvikling jobber med, og Kirkenes Næringshage representerer, et stort
antall bedrifter i ulike bransjer inn i prosjektet. De har sammen med Centre for High
North Logistics arrangert et utdanningsseminar i Kirkenes der kompetanse innenfor
beredskapsledelse/logistikk sto øverst på ønskelisten over fag i et desentralisert
utdanningstilbud. Prosjektet «Beredskapsforum Finnmark» skal tilby skreddersydde
kompetansepakker for næringsaktører, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og det
offentlige beredskapsapparatet. Beredskapsforum Finnmark skal være et samlingspunkt
for kompetanseutvikling for beredskapsledere og ansvarlige aktører i næringslivet
regionalt. Det skal utvikles en kompetanseplattform samt øvings- og treningsopplegg
som tar hensyn til regionale forhold, i tett samarbeid med lokale aktører. I prosjektet
skal det arbeides for

1) Økt kompetanse og samarbeid om sikkerhet og beredskap i Finnmark.
2) Robuste forretningsplattformer der sikkerhet og beredskap står i høysetet.
3) Videreutviklings- og beredskapskapabiliteter som bidrar til økt effektivitet og samvirke
i det private og offentlige beredskapsapparatet.
4) Økt fokus på regional beredskap, inklusiv markedspotensialet for beredskapstjenester
fra regionen.

Legg igjen en kommentar