Lokal og nasjonal utprøving av bandagistvarer til kinesisktalende kunder

Lokal og nasjonal utprøving av bandagistvarer til kinesisktalende kunder

Prosjekteier:

Gohelse AS

Kontaktperson:

Ellen Gamnes

Vedtak:

Opptil kr. 73.750,- innvilges til et forstudie.

Prosjektperiode:

februar 2020 – 31.mai 2020

Mål i søknad:

Nå ut til nye kundegrupper

Beskrivelse fra søker:

Gohelse vil undersøke og prøve ut produkter til kinesisktalende kunder både lokalt og
nasjonalt. Dette vil dels gjøres lokalt med intervju av potensielle kunder, tilpassing av
produkter og åpningstid. Samtidig vil vi diskutere tilbud med nasjonale grossister som er
interessert i samme kundegruppe andre steder i landet.

Legg igjen en kommentar