Mettes produkter

Mettes produkter

Prosjekteier:

Mette Nilsen SUS

Kontaktperson:

Mette Nilsen

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til en idéfasestudie.

Prosjektperiode:

februar 2020 – 30. november 2020

Mål i søknad:

Lokal utvikling av kvalitetsprodukter for salg til tilreisende og fastboende.

Beskrivelse fra søker:

Mette Nilsen, selskap under stiftelse, har fått finansiering fra Sør-Varanger Utvikling AS
for å gjennomføre en forstudie. I forstudien ønsker hun å utvikle kvalitetsprodukter
lokalt, for salg til tilreisende og fastboende.
Sør-Varanger kommune ligger nær grensen til Finland og Russland, og er et spennende
og attraktivt reisemål. Kommunen er vidstrakt, og har mye å by på for den som vil oppleve flott natur, midnattssol og nordlys. I tillegg til fotominner og opplevelser, vil
gjerne de tilreisende ha med seg minner hjem. Minner nordfra. Ikke produsert i andre
land.

De fastboende vil også gjerne promotere sin egen kommune og vise hva vi kan by på,
enten til besøkende, eller de tar med seg produkter som gaver når de selv er ute på
reise.

Mette Nilsen ønsker å samarbeide med lokale aktører for både utvikling og produksjon
av produkter. Det kan være f.eks. reiselivsaktører, Videregående skole og Ungt
Entreprenørskap. Vi kan lære av hverandre, og et samarbeid kan være nyttig for alle
parter. Testing av prototyper er en del av prosjektet. I forstudien ønsker hun å finne ut
hvilke aktører det kan være aktuelt å samarbeide med, hva de kan tilby, og hva hun kan
tilby disse. Forstudien vil avklare om det er mulig å få dette til lokalt eller om hun må
utvide det geografiske området for produksjon av produktene og avklaring vedrørende
etablering av virksomhet med nye arbeidsplasser.

Legg igjen en kommentar