Produksjon av kortreist mat, kjøttprodukter og grønnsaker

Produksjon av kortreist mat, kjøttprodukter og grønnsaker

Prosjekteier:

Tobias Daugaard-Petersen ENK, Leite Gård

Kontaktperson:

Tobias Daugaard-Petersen

Vedtak:

Opptil kr. 74.000,- innvilges til et forstudie.

Prosjektperiode:

februar 2020 – 31.mai 2020

Mål i søknad:

Avklare grunnlag for etalering av nye arbeidsplasser i Pasvik basert på
produksjon av kortreist mat.

Beskrivelse fra søker:

Leite Gård ved Tobias Daugaard-Petersen har fått midler fra SVU for å gjennomføre et
forstudie for å avklare grunnlag for etablering av arbeidsplasser i Pasvik basert på
produksjon av kortreist mat.


På Leite gård i Pasvik har det tidligere vært drevet med melkeproduksjon. I 10 år har
fjøset stått tomt og jordene ikke blitt vedlikeholdt. Vi ønsker å gjøre Leite til en aktiv gård
igjen, med produksjon av kjøtt av storfe, lam og grønnsaker til lokalt bruk. Sør-Varanger
ligger langt fra der mest mat blir produsert. Det koster både for klimaet og for
dyrevelferden, pga. lang transport. Vi tror at det i Pasvik er godt grunnlag for at
produsere essensielle grønnsaker og kjøtt til bruk for lokale. Vi kunne tenke oss at hele
produksjonskjeden av både grønnsaker og storfekjøtt foregår hos oss, altså helt fra
dyret unnfanges, til kjøttet ligger vakuumpakket og klart for konsum i forskjellige
forarbeidede produkter, og fra frøet sås til grønnsakene ligger klar i egnet innpakning.

Leite gård kan samtidig fungerer som besøksgård, både for turister, men også for lokale
og f.eks. eldre og folk med sosiale vanskeligheter.


Ved prosjektet ønsker vi at undersøke markedet i Sør-Varanger for kortreist mat og mat
etter økologiske prinsipper. Samt undersøke behovet for en besøksgård i Sør-Varanger
kommune.

Legg igjen en kommentar