Sør-Varanger Montessoriskole

Sør-Varanger Montessoriskole

Prosjekteier:

Jørn Finnmarking Haga, Nina Danielsen

Kontaktperson:

Jørn Finnmarking Haga

Vedtak:

Opptil kr. 75.000,- innvilges til forstudien

Prosjektperiode:

april 2020 – 30. november 2020

Mål i søknad:

Avklare muligheten for å etablere en montessoriskole i Sør-Varanger

Beskrivelse fra søker:

Søknad til forstudie for etablering av Montessoriskole i Sør-Varanger.

Selskap under stiftelse.

Vi har opprettet en gruppe som vil se på muligheten for å etablere montessoriskole i
Sør-Varanger. Vi ønsker i den forbindelse å søke om midler til en forstudie for å avklare skolens selskapsform, realismen for oppstart, og drift.

Vi ønsker å starte Sør-Varanger Montessoriskole som kan være et bidrag til innovasjon og utvikling på skole/elevnivå. Dette kan være aldersblandede grupper, elevbedrifter/entreprenørskap og samhandling med næringsliv. Elever i montessoriskoler møter en annen tilnærming til læring der man blant annet bruker konkretiseringsmateriell, man tenker tverrfaglig og utforskende. Man har også mulighet til å innføre nye emner eller metoder, som for eksempel russisk matematikk, som en
permanent opplæringsform. En montessoriskole i Sør-Varanger kan være med på å
gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg her, og det kan også ses på som et
bidrag til å skape varige arbeidsplasser.

Legg igjen en kommentar