Utviklingsmuligheter for reiseliv med e-visum

Utviklingsmuligheter for reiseliv med e-visum

Prosjekteier:

Kåre Tannvik AS

Kontaktperson:

Kåre Tannvik

Vedtak:

Opptil kr. 74.500,- innvilges til en idéfasestudie.

Prosjektperiode:

mars 2020 – 30. september 2020

Mål i søknad:

Fremme samarbeid over grensen, særlig i næringsøyemed

Beskrivelse fra søker:

Fra år 2021 blir det langt lettere for nordmenn og borgere fra flere land å reise til
Russland. Norge er et av 53 land som er med på listen som det russiske
utenriksdepartementet har offentliggjort i forbindelse med innføringen av en ny ordning
for elektroniske visum. Det har siden 2019 vært en prøveordning med E-visa til St.
Petersburg og Kaliningrad. Å motta et e-visum til Russland er svært enkelt og raskt, du
trenger bare pass og et digitalt bilde. E-visumet har to store fordeler fremfor papirvisum.


Du kan få det elektronisk, på en enkel måte fra hjemmet ditt. Derfor er det ikke
nødvendig å reise til noen konsulat eller russisk visum-senter for å utføre prosedyren.
Den nødvendige dokumentasjonen er svært liten, bare et digitalt bilde og et gyldig pass.
Derfor er det ikke nødvendig å oppgi en invitasjon, hotellreservasjoner, flybilletter eller
andre dokumenter som rettferdiggjør formålet med turen.


Kirkenes Næringshage AS gjennomført i år 2017 en studie i samarbeid med
administrasjonene i Sør-Varanger og Pechenga kommuner, og reiselivsaktører i disse
kommunene. Målsettingen med studien var å avklare muligheter for å utvikle et
grenseoverskridende reiselivssamarbeid. Konklusjonen på denne var negativ, på grunn
av utfordringer i forhold til visum. Dagens visumregime hvor en er nødt til å levere
passet sitt til den russiske ambassade, eller generalkonsulat, er den største barrieren for
å utvikle grenseoverskridende reiselivsprodukter i området Sør-Varanger og Pechenga i
Russland.

Innføring av elektronisk visum sammenfaller med at Nornickel konsernet i Russland har
varslet at de ønsker å legge ned smelteverket i Nikel i år. Dette kan bety at 800 ansatte
ved verket kan miste jobben. Nornickel arbeider med løsninger for å etablere nye
arbeidsplasser. Gjerne i samarbeid med offentlige og private aktører i Sør-Varanger og
Pechenga.


Innledningsvis gir Elektronisk visum grunnlag for å gjøre noe med tilbud og sysselsetting
i lavsesongene. Lavsesongene er vår, sommer og høst. Det såkalte MICE segmentet, som
er kurs, konferanse, incentiv og utstillinger i reiselivssektoren, er den lavest hengende
frukten. Dette segmentet vil ved rett pakketering kunne etterspørre opplegg i SørVaranger og i Pechenga i vår lavsesong. Slik det er nå i lokal reiselivsnæring, beholder de lokale aktørene kun en liten andel av arbeidstokken i lavsesongene. Dette er en markedsmessig «tvungen» sløsing med ressurser, fordi at en må kvitte seg med folk som
har fått god opplæring og gode kunnskaper. En økt omsetning utenom disse sesongene
vil gi flere helårlige arbeidsplasser, og vil i stor grad være rein netto omsetning for det
lokale reiselivet.


På noe sikt, kan Elektronisk visum gi et større grunnlag for at flere turister velger å ha en
til to overnattinger i Sør-Varanger, og kombinere dette med tilbud i Pechenga. Dette kan
gi flere titalls millioner i meromsetning. Det er for tidlig å si noe konkret om dette i
denne fase.

Legg igjen en kommentar