Økt verdiskapning av sjømat fra Varanger

Økt verdiskapning av sjømat fra Varanger

Prosjekteier:

Den Salte Åker AS

Kontaktperson:

Øyvind Seipæjærvi

Vedtak:

Opptil kr. 125.000,- innvilges til forprosjekt

Prosjektperiode:

August 2020 – mai 2021

Mål i søknad:

3-5 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområde «Barentshavet som utviklingsressurs»

Beskrivelse fra søker:

Prosjektet Økt verdiskapning av sjømat fra Varanger   skal utvikle en forretningsplan for produksjon, salg og markedsføring av høykvalitetsprodukter av sjømat fra Varanger, både vill og oppdrett. Verdiskapningen skal hovedsakelig basere seg på tilgjengelig råstoff fra lokal fiskeflåte, samt oppdrettsarter.  Produksjonen skal skje i Bugøynes. 

Produksjonen skal ikke være volumorientert, men skal utvikle de fortrinn vi har med vår nærhet til   Varangerfjordens mange ulike fiskeslag, og kompetansen Bugøynes har innen produksjon, produktutvikling og salg.

Hovedmarkedene er Nordkalotten, samt lokale markeder i vårt nærområde.

God samhandling mellom aktørene i sjømatnæringen i kommunen er svært viktig for å lykkes med å skape lønnsomme, helårige arbeidsplasser i bygda.

Legg igjen en kommentar