Reisemålet Kirkenes «back in business»

Reisemålet Kirkenes «back in business»

Prosjekteier:

Visit Kirkenes SA

Kontaktperson:

Dag Norum

Vedtak:

Opptil kr. 425.000,- innvilges til forprosjektet

Prosjektperiode:

1. mai 2020 – 1. mai 2021

Mål i søknad:

50 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområde «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Beskrivelse fra søker:

Reiselivsnæringen i Kirkenes er hardt rammet av koronakrisen, og det er uvisst når markedet er tilbake.

Reiselivsaktørene har ytret ønske om at Visit Kirkenes på vegne av sine medlemsbedrifter tar initiativ til et koordinert arbeid mot å få turistene tilbake til Sør-Varanger etter koronakrisen.

I reiselivet er det slik at næringsaktørene har det dilemma at markedsføring mot markedet må gjøres lang tid i forkant av selve salget. I nåværende situasjon har de fleste bedriftene begrenset ressurser i til dette under selve krisen. Det er også betraktelig større behov for samkjøring og samarbeid mellom bedriften på reisemålet, mellom de ulike reisemål i en region og mellom ulike regioner i Nord-Norge.

Visit Kirkenes ønsker på vegne av sine 16 medlemsbedrifter å initiere et forprosjekt hvor vi sammen med næringsaktørene arbeider målrettet med å få kundene tilbake til Sør-Varanger, og gjøre næringen i stand til å videreføre den positive utviklingen vi har hatt på reiseliv de siste 6-7 årene Prosjektet vil ha en varighet på 12 måneder, og skal arbeide målrettet mot de ulike sesongene fram til vinteren 21/22.

Legg igjen en kommentar