Samovarteaterets nye ung satsning

Samovarteaterets nye ung satsning

Prosjekteier:

Samovarteateret AS

Kontaktperson:

Bente Andersen

Vedtak:

Opptil kr. 120.000,- innvilges til et forstudie

Prosjektperiode:

15. mai 2020 – 31. desember 2020

Mål i søknad:

1-3 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «nye næringer»

Beskrivelse fra søker:

Samovarteateret har fått innvilget kr. 120 000,- fra SVU for å gjennomføre en forstudie for å begynne prototyputvikling av nye satsningsområder ved Samovarteateret. Når vi nå søker etter nye strategivalg og satsningsområder for teateret, ønsker vi å se dette i en nasjonal og etterhvert internasjonal sammenheng. Vi ser at det utdannes stadig flere unge scenekunstnere, vi ser at det blir færre og færre jobb muligheter for de nyutdannede.

I følge Norsk skuespillerforbund finnes det i dag totalt 152 faste stillinger for skuespillere i Norge. Resten av Norsk Skuespillerforbunds 1200 yrkesaktive medlemmer arbeider i midlertidige tilsettingsforhold av ulik varighet. De mest sårbare av disse er de unge nyutdannede utøverne.

Vi ønsker på bakgrunn av dette å utforske muligheten for hvordan vår kompetanse og infrastruktur kan tilgjengelig-gjøres for unge nyutdannede scenekunstnerne. Vi ønsker også å utforske mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i scenekunsten. Om vi lykkes i en slik satsning vil de unge som er med, få en mulighet til å arbeide og realisere sine prosjekter. Samtidig vil dette være med på å revitalisere Samovarteateret. På sikt er målet å ansatt nye unge scenekunstnere på teateret. Slik at vi får til nok en ny omdreining av driften ved teateret og et generasjonsskifte i staben.

Legg igjen en kommentar