Tivoli North 2.0

Tivoli North 2.0

Prosjekteier:

Tivoli North 2.0

Kontaktperson:

Rune Nordhus

Vedtak:

Opptil kr. 208.560,- innvilges til forprosjektet.

Prosjektperiode:

1. juni 2020 – 31. oktober 2020

Mål i søknad:

10 nye arbeidsplasser «økt verdiskapning i grenseområdet» og 10 nye arbeidsplasser innen «nye næringer»

Beskrivelse fra søker:

Vår visjon er å skape et engasjerende miljø, en kultur for innovasjon / nyetableringer i Kirkenes som på sikt kan skape nye kompetansearbeidsplasser og nye næringer, samt bedre utnyttelse av teknologi og innovasjon for tradisjonelt næringsliv. Vår forretningside er å tilby fasiliteter og nettverk, samt skape aktiviteter som skal gjøre det enklere og motiverende for de som ønsker å starte egne bedrifter, og gjennom kunnskap og nettverk bidra til at nyetableringer blir til suksessfulle og bærekraftige bedrifter.

Slik er vår visjon/ forretnings ide utarbeidet.

Vi har etter nå snart 4 års drift en klar formening om hva som har vært suksess faktorer, og hva som trengs ytterlige bearbeiding.

Vi har oppsummert 5 satsings områder som vi har kalt Tivoli 2.0

Forbedringer:

  • Vertskap
  • Booking/Betalingsløsning/markedsplass
  • Markedsføring
  • Sosiale arrangementer
  • Flere arrangementer ved samarbeid med ulike fag/kompetanse-miljøer
  • Nettverks bygging

Felles nevner her er utviklingen av et mer permanent vertskap på Tivoli North for å skape aktiviteter, supportere brukere og håndtere kommunikasjon ut til nettverk av medlemmer og samarbeidspartnere. I tillegg søker vi å skape en arena hvor ulike brukere/bedrifter kan presentere sine produkter/tjenester/kompetanse, slik at de gjennom Tivoli North har tilgang til en form for «markedsplass/arena» for markedsføring av det de kan tilby.

Legg igjen en kommentar