Lær matte med spill

Lær matte med spill

Prosjekteier:

Matteglede

Kontaktperson:

Elisabeth Bade, elibade@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie.

Prosjektperiode:

12. juli 2020 – 09. oktober 2020.

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Jeg vil lage en nettside med videoer som forklarer hvordan barn kan lære matematikk ved hjelp av terningspill, kortspill, mynter og enkle brettspill. Det ligger en del slike filmer åpent på nettet, men de er ikke samlet og gjort lett tilgjengelig. Jeg kommer til å samle en del av det som har blitt laget under hjemmeskolen, lage korte, enkle filmer som kan brukes av lærere, foreldre og barn. Filmene kan senere brukes til lekser, på SFO, elever som må være hjemme fra skolen og familier som liker å spille spill. 

Legg igjen en kommentar