Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser

Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser

Prosjekteier:

Orinor AS

Kontaktperson:

Preben Einvik

Vedtak:

Opptil kr. 344 000,- innvilges til forprosjektet.

Prosjektperiode:

1.september 2020 – 31. august 2022.

Mål i søknad:

12 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «Nye næringer».

Beskrivelse fra søker:

Endringer i dagens næringsliv skjer stadig raskere. Vi opplever at tradisjonelle arbeidsplasser blir borte, og det stilles nye krav til framtidens arbeidsplasser. I lys av Covid-19 pandemien holdes også unge arbeidssøkere i større grad utenfor arbeidslivet, og vi ser at blant annet at reiselivet rammes hardt gjennom bortfall i kunder. På bakgrunn av dette bør man være i forkant for å styrke etableringsevnen i samfunnet slik at flere tar initiativ til å skape sin egen arbeidsplass.

Legg igjen en kommentar