Forretningsutvkling egnebuloftet

Forretningsutvkling egnebuloftet

Prosjekteier:

Bugøynes Fiskeriservice AS

Kontaktperson:

Gentjan Kryeziu

Vedtak:

Opptil kr. 59 600,- innvilges til forstudiet.

Prosjektperiode:

oktober 2020 – 31. mars 2021.

Mål i søknad:

5-10 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «Barentshavet som utviklingsressurs».

Beskrivelse fra søker:

Bugøynes Fiskeriservice AS ved Gentjan Kryeziu har fått finansiering fra Sør-Varanger Utvikling AS for å teste ut forretningsideen om å etablere egnesentral i Bugøynes. Dette skal gjøres som en forstudie.

Gentjan Kryeziu har i september i år kjøpt Egnebuloftet i Bugøynes. Bygget har stått tomt siden 2016, og har tidligere fungert som egnebu, kontor og kafe. Han har stiftet selskapet Bugøynes Fiskeriservice AS, og har planer om å skape nytt liv i den gamle egnebua. Her ønsker han å starte opp en egnesentral. Det er et stort behov for mer service til fiskerne i bygda. En egnesentral vil ha store positive ringvirkninger for bygda, med flere arbeidsplasser og mer aktivitet.

For å styrke muligheten for å lykkes i satsningen, har Sør-Varanger Kommune har bidratt med en ramme for etablererveiledning. Orinor AS vil bidra med rådgivning via Næringshageprogrammet for Målbedrifter.

Legg igjen en kommentar