Visnings- og kompetansesenter for krabbe og laks
FOTO: Brita Flottorp

Visnings- og kompetansesenter for krabbe og laks

Prosjekteier:

Visit Bugøynes AS

Kontaktperson:

Trond Høiberget

Vedtak:

Opptil kr. 389.400,- til forprosjektet.

Prosjektperiode:

november 2020 – 30. september 2021

Mål i søknad:

Søker estimerer 11-17 nye arbeidsplass innen innsatsområdet «Opplevelsesnæring i verdensklasse» og «Barentshavet som utviklingsressurs».

Beskrivelse fra søker:

Visit Bugøynes AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling for å gå videre i å undersøke mulighetene for å etablere et Visnings- og kompetansesenter for krabbe og laks på Bugøynes.

Det har tidligere i år blitt gjennomført en begrenset forstudie for å avklare muligheter for etablering av et visningssenter for kongekrabbe i Bugøynes. Denne viste at det er grunnlag for å arbeide videre med en slik idé.
Bugøynes er kjent ute i verden og hjemme som «Kongekrabbehovedstaden». Det er derfor naturlig å etablere et Visningssenter på stedet. Lerøy Aurora AS har i dag oppdrettsaktivitet i Varangerfjorden. Det er derfor også naturlig å etablere en utdanningskonsesjon for laks på Bugøynes. Dette kan på en gunstig måte slås sammen til et Visnings- og kompetansesenter for kongekrabbe og laks.

En vellykket etablering vil kunne medføre samarbeid på en rekke områder, som synergier mellom reiseliv, havbruk, fiske og forskning. Videre vil det kunne skape nye koblinger mellom private bedrifter og videregående skoler i regionen. Ved riktige grep, kan dette gi grunnlag nye utdanningsløp innen akvakulturfaget, og trolig også innen ledelse. En utdanningskonsesjon for laks vil føre til nye arbeidsplasser i havbruk, i tillegg til Visnings- og kompetansesenteret.

Legg igjen en kommentar