Bobiltilbud i Småbåthavna

Bobiltilbud i Småbåthavna

Prosjekteier:

Kirkenes Båtforening

Kontaktperson:

Jonny Andersen

Vedtak:

Opptil kr. 35.840,- til forstudie.

Prosjektperiode:

Desember 2020 – 31. september 2021

Mål i søknad:

Søker estimerer 1-2 arbeidsplasser innen innsatsområdet “Nye næringer”.

Beskrivelse fra søker:

Kirkenes har per i dag ikke noe organisert bobilparkeringstilbud. Kirkenes Båtforening (KBF) disponerer et areal ved sjøen sentralt i Kirkenes til foreningens aktiviteter og vinterlagring av medlemmenes båter. Om sommeren når båtene er lagt på sjøen blir en stor del av arealet brukt til lagring av tomme båtvogner. KBF ønsker gjennom en forstudie å se på muligheten til å tilrettelegge for et organisert bobiltilbud. KBF’s område
er om sommeren en sosial møteplass for byens befolkning også brukt turområde for skoler og barnehager. Gjennom prosjektet vil en få et penere og tiltalende område som er tilrettelagt for bobilturister og andre som gjester byen.

Legg igjen en kommentar