Lære matte med spill
Math

Lære matte med spill

Prosjekteier:

Matteglede

Kontaktperson:

Elisabeth Bade, elibade@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 74.851,- til forstudie.

Prosjektperiode:

November 2020 – 5. mai 2021.

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Jeg vil gi barn og unge mestring i matematikk og ønsker å jobbe med pilotkunder for å se hvordan spill kan utvikles slik at kan få trent på grunnleggende ferdigheter i matematikk.
Spillene kan forenkle mattelæreres hverdag og spilles sammen med klassekamerater, venner eller familie. Jeg ønsker at de samme spillene kan utvikles slik at de blir en naturlig del av barns arena på både skole og hjemme hos familie og venner.

Legg igjen en kommentar