Kirkenes.fi

Kirkenes.fi

Prosjekteier:

Lankinen Anna

Kontaktperson:

Anna Lankinen, anna.lankinen@gmail.com

Vedtak:

Opptil kr. 74 999,- til forprosjekt.

Prosjektperiode:

Februar 2021– 31. juli 2021.

Kommentar fra SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse.

Beskrivelse fra søker:

Prosjektet har til hensikt å gjøre Sør-Varanger mer kjent og tilgjengelig for turister fra hele Finland gjennom å danne et finsk-norsk turistnettverk og informasjonskanal med navn kirkenes.fi. Hovedmålet med dette forprosjektet er å lage en plan på hvordan drive dette som en lønnsom bedrift. Det skal gjennomføres intervjuer, markedsberegninger, budsjettarbeid, prototype på nettside m.m.

Legg igjen en kommentar