Pilot Kirkenes Næringsforening

Pilot Kirkenes Næringsforening

Prosjekteier:

Kirkenes Næringsforening SA

Kontaktperson:

Rune Rautio, rr@orinor.no

Vedtak:

Opptil 1.050 000 fordelt over tre år til forprosjekt.

Prosjektperiode:

1. februar 2021-31.desember 2023

Beskrivelse fra søker:

Kirkenes Næringsforening SA har som formål å fremme næringslivets interesser gjennom å bidra til å gjøre det bærekraftig og omstillingsdyktig. Fokusområder er kompetanse, infrastruktur, attraktivitet, digitalisering og vekstkraft.

Foreningen har som mål å bli regionens viktigste nettverksarena gjennom små og store arrangementer for medlemmene. Her skal en skape kontakt og tilrettelegge for nytt samarbeid, relasjoner og felles idéutvikling. Den skal også være en arena hvor bedriftene møter kommuneadministrasjonen og de politiske partiene, og gjennom dette bidra til å utvikle gode rammebetingelser for næringslivet gjennom konstruktiv dialog mellom offentlig og privat sektor. Foreningen søker også å samle næringer fra alle sektorer i kommunen, uavhengig av om noen av disse også har egne bransjeorganisasjoner. Disse vil utgjøre et fagråd innenfor foreningen, som skal sikre at en fanger opp utfordringer og viktige saker i alle deler av næringslivet: reiseliv og andre kreative næringer, handelsstanden, teknologibedrifter, næringsmiddelprodusenter, industri, bygg og anlegg.

Legg igjen en kommentar