Utvikling av egnesentral

Utvikling av egnesentral

Prosjekteier:

Bugøynes Fiskeriservice AS

Kontaktperson:

Gentjan Kryeziu

Vedtak:

Opptil 100.000 til forprosjekt.

Prosjektperiode:

28.februar 2021 – 1.september 2021

Beskrivelse fra søker:

Bugøynes Fiskeriservice AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til å gjennomføre et forprosjekt for utvikling av egnesentral på Bugøynes.
Selskapet har i perioden oktober 2020 til januar 2021 gjennomført en forstudie for å teste ut forretningsideen om å etablere egnesentral i Bugøynes. Forstudien viser positive konklusjoner som gir grunnlag for videreutvikling av selskapet. Markedsgrunnlaget er vurdert, og er positivt.
Produktkalkyler og budsjett har positive tall. Det er behov for investeringer, og investeringene ser ut til å være rentable og mulig å finansiere.

Det er mulig å rekruttere arbeidskraft til bedriften, og det er utarbeidet løsninger for hvordan disse kan bosettes i bygda. I forprosjektet som nå er finansiert opp skal Bugøynes Fiskeriservice AS kvalitetssikre og bearbeide
data fra forstudien. Bedriften skal også planlegge for oppstart med lineegning på Bugøynes fra og med september 2021. Dette vil kunne gi positive virkninger for lokalsamfunnet i form av nye arbeidsplasser og etterspurte tilbud til fiskere.

Legg igjen en kommentar