Ansatte

Kenneth Stålsett

Daglig leder, PhD

Kenneth Stålsett (f. 1982) er daglig leder i SVU. Han er født og oppvokst i Kirkenes, og begynte sin stilling i SVU 15. november 2016. Kenneth har en mastergrad i økonomi, administrasjon og markedsføring. Han har i tillegg fulgt Norsk Forskningsskole for Innovasjonsledelse og Innovasjonsstrategi, og har levert en doktorgrad på NTNU, industriell økonomi. Kenneth har et brennende engasjement for teamutvikling, innovasjon og nyskapning – og ikke minst hjemkommunen Sør-Varanger.

Marie J. Sommernes

Prosjektleder, administrativ medarbeider

Marie J. Sommernes (f. 1992) er administrativ medarbeider og prosjektkoordinator i SVU. Marie er oppvokst i Vestre Jakobselv, men flyttet til Kirkenes høsten 2017, da hun fikk drømmejobben i SVU. Hun har en bachelorgrad i Ledelse, innovasjon og marked fra UiT, samt en mastergrad i Innovasjon fra Høgskolen i Lillehammer. Marie er en skikkelig Finnmarkspatriot, og har et stort engasjement for utvikling av hjemfylket, da spesielt gjennom rekruttering av nye, unge mennesker med høyere utdanning.

Vilde Kvammen Olsen

Prosjektleder, administrativ medarbeider

Vilde Kvammen Olsen (f. 1987) er prosjektkoordinator i SVU. Vilde er finnmarking med sterke røtter i Sør-Varanger. Hun har en mastergrad i digital kommunikasjon og kultur. Vilde har jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og har god kompetanse innen digital markedsføring. Hun er kreativ, løsningsorientert og uredd. Hun er stolt over å kunne få ta del i jobben SVU gjør og gleder seg til å bidra inn i eksisterende og nye prosjekter.

trude

Trude Heggland

Administrativ kontormedarbeider

Trude Heggland (f. 1971) administrativ kontormedarbeider i deltidsstilling. Vokst opp på Årnes, flyttet til Hesseng 1997 og vært realfagslærer på Kirkenes Ungdomsskole fram til 2020. Utdannet adjunkt ved Lærerhøgskolen i Tromsø og UiT. Opptatt av levende lokalsamfunn med variert arbeidsmarked og at unge skal oppleve at utdanning er ei god investering i egen framtid.

Styret

Svein Sundquist

Styreleder

Entreprenør med samfunnsengasjement. Oppvekst i Bjørnevatn i familiebedrift innen anlegg. Utdannet siv.ing fra Trondheim i 1994 og jobbet i Statens Vegvesen og som rådgiver (Rambøl) i Drammen før hjemkomst og jobb som Daglig leder/Prosjektleder i AS Oscar Sundquist i 1999. Han deltar i bransjeutvikling på nasjonalt nivå, og nærings- og samfunnsutvikling lokalt.

Bjørn Johansen

Styremedlem

Bjørn Johansen, LO sekretær i Finnmark. Fra Tromsø, bodd i Finnmark, Kirkenes de siste 17 årene. Far til 4. Bor i Bjørnevatn. Fritidsinteresser: jakt, sykkel og fotball. Sitter på fylkestinget for Ap.

Bernt Nilsen

Styremedlem

Bernt Nilsen er bedriftsleder som også er opptatt av helheten i lokalsamfunnet. Faglig bakgrunn har han som sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI. Han har jobbet med it-utvikling og internasjonalt arbeid i Oslo før han flyttet hjem til Kirkens og etablerte firmaene Datakortet og Norsk Test. De utvikler og drifter ulike nasjonale sertifiseringer hvorav Båtførerprøven og autorisasjon av finansielle rådgivere er de største. Men de tester også alle norske fotballdommere og solariumansatte. Bernts fokusområder er ungdom og IT – gjerne i en kombinasjon. Han har sittet i ulike styrer som NHO Finnmark, Den Norske Dataforening og er nå leder for Tekna Finnmark. Han har startet First Lego League i Øst-Finnmark, opprettet Lær Kidsa Koding flere steder i Finnmark, delt ut Mattesekker og organisert Sommerskole i samarbeid med Forskerfabrikken. Privat er hovedinteressen miljøvern og fotografering med giga-panorama og time-lapse som spesiale.

Trine Gustavsen

Styremedlem

Kirkenes-jente som er oppvokst i Sør-Varanger. Bodd mesteparten av livet i Kirkenes, bortsett fra noen år i Tromsø (1999-2003), der jeg avslutter en bachelor i økonomi og ledelse (BI), samt jobbet noen år som økonomisjef for Rica Hotel Troms. Deretter bar det hjem til Kirkenes igjen, til jobben som banksjef i DNB for personmarkedet i Kirkenes og Vadsø. Deretter 10 år i Barel som direktør. Har hatt en rekke styreverv i denne perioden, deriblant NHO Finnmark og Kirkenes Næringshage.
I 2018 valgte jeg å returnere til Tromsø, og jobber i dag som daglig leder for Bama avdeling Tromsø, der logistikk er hovedfokus. Leverer alt av frukt &grønt til NorgesGruppen sine butikker, samt til storkjøkken segmentet i hele Troms og Finnmark.
Brenner for Sør-Varanger og næringsutvikling, derfor var valget lett for å fortsatt ha en nærhet til Kirkenes via styrevervet i SVU. Mener at området har et stort potensialet.

Kristine Ramberg

Styremedlem

Oppvokst i Sør-Varanger. Bodd i Oslo 2000-2009 og har en bachelor i markedsføring og ledelse (BI Oslo). Har jobbet som senterleder ved AMFI Kirkenes siden 2009. Er styreleder i Handel- og serviceforeningen i Sør-Varanger som skal samle aktører i næringa, bidra til samarbeid mellom handels- og servicenæringa, kulturliv, reiseliv og gårdeiere. Engasjement: Jobbe for at Kirkenes og Sør-Varanger skal fremstå som det naturlige handelssentrum i regionen vår. Viktigheten av samarbeid blant næringslivsaktører i kommunen (handel, service, reiseliv og kulturliv).

Liv Jullum

Vara

Lise Flø

Styremedlem

Har siden 2012 vært daglig leder i Varanger KraftEntreprenør AS – et elektroselskap som leverer høy- og lavspenttjenester innen energi, infrastruktur og industri. Bred arbeids- og ledererfaring fra offentlig sektor, FOU og privat næringsliv. Erfaring fra internasjonalt samarbeid, spesielt Russland, men også EU. Har hatt flere verv i andre selskaper og organisasjoner. Utdannet som bioingeniør og miljø-tekniker fra Danmark og har en mastergrad innen ledelse og planlegging. Bor på Svanvik i Pasvik, 50 år og har to voksne barn.

Observatører

Randi Abrahamsen

Innovasjon Norge

Nina Bordi Øvergaard

Rådmann, Sør-Varanger kommune

Rune Rafaelsen

Ordfører, Sør-Varanger kommune

Mikal Lanes

Troms og Finnmark Fylkeskommune