Ansatte og styret

Ansatte

Daglig leder
Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator

Styret

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Observatører

Innovasjon Norge
Rådmann, Sør-Varanger Kommune
Ordfører, Sør-Varanger Kommune
Finnmark Fylkeskommune